Δραστηριότητες

  1. Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς και καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
  2. Παρέχει νομικές συμβουλές σε μέλη του Προγράμματος.
  3. Προγραμματίζει συγκεντρώσεις με σκοπό τη γνωστοποίηση της φυσιογνωμίας και της ιδεολογίας του Προγράμματος.
  4. Υποστηρίζει τις αθλητικές/πολιτιστικές/εκπαιδευτικές δράσεις των μελών και του προσωπικού του Προγράμματος.
  5. Συνεργάζεται με άλλους αντίστοιχους συλλόγους ή διάφορες υπηρεσίες.

Σημαντικότερες δραστηριότητες:

  • Το 2016-2017 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε μια σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συναντήσεων με αποδέκτες φύσει (γονείς) και θέσει (δασκάλους, καθηγητές, γυμναστές, προπονητές) παιδαγωγούς, σχετικά με την «αρνητική συμπεριφορά» και την αντιμετώπισή της.
  • Ο Σύλλογος κατά διαστήματα εξασφάλισε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής προσωπικού και μελών, μεταξύ του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” και του Herzogsägmühle (Γερμανία).