Γίνε Μέλος

Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης, μεγαλύτερος των 18 ετών. Αρκεί ένα τηλεφώνημα (2310 678 592, 2310 929 234), ένα fax (2313 – 324651) ή ένα email (info@argofriends.gr) ώστε κάποιος να κάνει αίτημα εγγραφής.