Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Σύλλογος Φίλων “ΑΡΓΩ” υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα:

«Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» (2017-2019)

Αρ. σχεδίου: 2017-1-EL01-KA104-035682

Το σχέδιο εντάσσεται στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματοςErasmus+ και είναι διάρκειας 24 μηνών (1/10/2017-30/9/2019).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος ΑΡΓΩ  (LEADER)

CEID Addictions, Γαλλία

 Projecte Home, Ισπανία

ECEtt, Βέλγιο

Το πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο ECEtt έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς Ευρωπαίους συνεργάτες του να ανταλλάξουν γνώσεις και να χτίσουν μία βάση δεδομένων «καλών πρακτικών» σχετικά  με τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, τη διπλή διάγνωση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη. Ο στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να επιτρέψει τη συνέχιση των ανταλλαγών και της βάσης δεδομένων «καλών πρακτικών».

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των θεραπευτικών κοινοτήτων
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω διεθνών ανταλλαγών
  • Βελτίωση και απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σε θέματα απεξάρτησης