Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Σύλλογος Φίλων “ΑΡΓΩ” έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως συντονιστής:

  1. Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» (2020-2022) με αρ. σχεδίου 2020-1-EL01-KA104-077847. Το σχέδιο εντάχθηκε στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μηνών (1/12/2020-30/11/2022).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

2. «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» (2017-2019) με αρ. σχεδίου: 2017-1-EL01-KA104-035682. Το σχέδιο εντάχθηκε στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+ και είχε διάρκεια 24 μηνών (1/10/2017-30/9/2019).

Συνεργαζόμενοι φορείς:


Συμμετέχει επίσης, ως εταίρος οργανισμός στα προγράμματα:

1. “DART OUT” . Το σχέδιο εντάσσεται στη Βασική Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών του προγράμματος Erasmus+ (2020-1-PL01-KA227-ADU-095711) και έχει διάρκεια 24 μηνών (1/3/2021-28/2/2023).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

2. “RACE4LIFE”. Το σχέδιο εντάσσεται στην κατηγορία Σύμπραξης Συνεργασίας  στον τομέα του Αθλητισμού του προγράμματος ERASMUS+, με κωδικό αριθμό 101049549 και έχει διάρκεια 36 μήνες (1/7/2022-30/6/2025).

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΕΘΕΑ (συντονιστής), Coolmine Therapeutic Community (Ireland), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Associacion Sport to Live (Spain), A-larm Bruker og parorende organisasjon for apenhet om rus og behandling (Norway), Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus associazione (Italy), Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia (Italy), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Federació Catalana de Drogodependències (Spain)

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας ως εργαλείου υγείας και ευεξίας.