Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο Σύλλογος Φίλων “ΑΡΓΩ” έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής ευρωπαϊκών προγραμμάτων:

  1. Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» (2020-2022) με αρ. σχεδίου 2020-1-EL01-KA104-077847. Το σχέδιο εντάχθηκε στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μηνών (1/12/2020-30/11/2022).

Συνεργαζόμενοι φορείς:

2. «Αναζήτηση καλών πρακτικών σε θέματα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες μέσω του δικτύου ECETT» (2017-2019) με αρ. σχεδίου: 2017-1-EL01-KA104-035682. Το σχέδιο εντάχθηκε στη Βασική Δράση KA1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων του προγράμματος Erasmus+ και είχε διάρκεια 24 μηνών (1/10/2017-30/9/2019).

Συνεργαζόμενοι φορείς:


Συμμετέχει επίσης, ως εταίρος οργανισμός, στο πρόγραμμα “DART OUT” . Το σχέδιο εντάσσεται στη Βασική Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών του προγράμματος Erasmus+ και έχει διάρκεια 24 μηνών (1/3/2021-28/2/2023).

Συνεργαζόμενοι φορείς: