Στόχοι

Η με κάθε τρόπο συμπαράσταση στο επιτελούμενο κοινωνικό και θεραπευτικό έργο του συγκεκριμένου Προγράμματος.

Η στήριξη και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του σε κάθε τομέα δράσης: Πρόληψη, Θεραπεία, Κοινωνική Επανένταξη εξαρτημένων ατόμων και υποστήριξη των σημαντικών τους προσώπων.

Η προβολή της προσφοράς και των υπηρεσιών που αυτό παρέχει.